English | فارسی | عربی 
   ParsTradeShow تماس با   ParsTradeShow صفحه نخست   ParsTradeShow راهنمای استفاده از
 
  صفحه نخست   فهرست شرکتها   نمايشگاهها   نگارخانه ها   اخبار   درباره ما  
ورود اعضا  ثبت نام
 
  تبلیغات در پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاه ها، صنایع و تجارت ایران (ParsTradeShow)

آیا می خواهید در تجارت خود موفق باشید ؟
آیا می خواهید نمایشگاههای صنعتی، تجاری و هنری خود را بهتر معرفی نموده و مخاطبین بیشتری را جذب نمایید ؟
با تبلیغات در پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهها، صنایع و تجارت ایران نمایشگاهها ، صنعت و تجارت خود را بهتر و موفق تر به مخاطبین اصلی آن معرفی نمایید.

نوع و تعرفه تبلیغات

بسته صفحه موقعیت نوع تبلیغ اندازه قیمت
1 نمایشگاهها سمت چپ گرافیکی/متنی 60*160 1.000.000 ریال/ ماه
2 نگارخانه ها سمت چپ گرافیکی/متنی 60*160 500.000 ریال / ماه
3 نخست پایین صفحه گرافیکی/متنی 70*640 3.000.000 ریال / ماه
4 شرکتها سمت چپ گرافیکی/متنی 60*160 500.000 ریال / ماه
  • تبلیغات صفحه نمایشگاهها در صفحه مشخصات نمایشگاه و صفحه اخبار نمایش داده خواهد شد.
  • تبلیغات صفحه نگارخانه ها در صفحه مشخصات نگارخانه نیز نمایش داده خواهد شد.
  • تبلیغات صفحه شرکتها در صفحه کلیه گروهها و مشخصات کلیه شرکتها نمایش داده خواهد شد.
  • حداقل مدت تبلیغ برای بسته های 1، 2 و 4 یک ماه می باشد.
  • حداکثر مدت تبلیغ برای بسته شماره 3 یک ماه می باشد.
  • حداکثر تعداد تبلیغ برای بسته های شماره 1 و 2 پنج تبلیغ می باشد و اولویت نمایش برحسب تاریخ تقاضا می باشد.
  • حداکثر تعداد تبلیغ برای بسته 3 یک تبلیغ می باشد.